In tegenstelling tot onze ogen kunnen we onze oren niet sluiten of ze in een bepaalde richting draaien. Ze zijn altijd actief en vangen alle geluiden op die zich boven de waarnemingsdrempel en binnen het hoorbare frequentiebereik bevinden. Alle geluid dat we onvrijwillig horen, noemen we lawaai. 

Dat lawaai overlapt altijd de “nuttige” geluiden. Tijdens een gesprek horen we de omgevingsgeluiden én de stem van onze gesprekspartner. Om te begrijpen wat die zegt, moeten we het nuttige geluid van het lawaaischeiden.

 

Telkens wanneer we naar iets luisteren, moet het overgebrachte geluidsignaal sterk genoeg zijn
om de boodschap te kunnen ontcijferen. In een lawaaierige ruimte hebben we dus de neiging het volume van het signaal te versterken om het lawaai te overstijgen. Wanneer we echter stilte verlangen, kunnen we het geluid niet overstijgen. In dat geval moeten we de waarneming ervan uitschakelen door het lawaai aan de bron te smoren of ons ervan af te sluiten.

 

IN TEGENSTELLING TOT ONZE OGEN KUNNEN WE ONZE OREN NIET SLUITEN OF ZE IN EEN BEPAALDE RICHTING ORIËNTEREN!!

In gebouwen zijn er veel bronnen van lawaai. We kunnen ze onderverdelen in drie categorieën:

 

Geluiden die van buiten de ruimte komen : auto-, trein- of vliegtuigverkeer, spelende
kinderen, straattoneel ;

Geluiden die van binnen de ruimte komen  : gesprekken, muziek, televisie, huishoudtoestellen,
stappen, stoelen;

Technische geluiden, van installaties , waterleidingen en luchtstromen: verwarming, verluchting.

In de akoestiek maken we een onderscheid tussen de voortplanting van luchtgeluid en van contactgeluid.

 

Luchtgeluid is geluid dat je in een ruimte hoort maar dat in een naburige ruimte wordt
opgewekt, waarbij het de wanden van de ruimte niet raakt. De bron van het geluid kan een gesprek zijn of een muziekinstrument, een televisietoestel, een verluchtingssysteem enz.

 

Contactgeluid is geluid dat voortkomt uit een directe trilling van een muur, een plafond of een
vloer. Typische oorzaken van contactgeluiden zijn het verschuiven van stoelen, het sluiten van deuren, gebonk tegen de muren, voetstappen of de trillingen van technische apparatuur.

 

Flankerend geluid in gebouwen is geluid van lucht of contactgeluid dat zich in de vorm van
trillingen voortplant door indirecte overdracht via de structuur van het gebouw. Die trillingen kunnen worden omgezet in hoorbaar geluid op plaatsen in het gebouw die zich ver van de bron van het geluid bevinden.