De norm die in België voor woongebouwen geldt, is de norm NBN S 01-400-1 : 2008.

 

In die norm wordt een onderscheid gemaakt tussen twee akoestische comfortniveaus, het Normaal akoestisch comfort  en het Verhoogd akoestisch comfort.

 

Het Normaal akoestisch comfort eis de minimumdrempel die voor elke nieuwbouw
of woningrenovatie in acht genomen moet worden. De vereisten ervan stellen 70% van de
bewoners tevreden.

 

Het Verhoogd akoestisch comfort eis van toepassing wanneer de bouwheer daar
uitdrukkelijk om vraagt. Dat comfortniveau stelt 90 % van de bewoners tevreden.

LUCHTGELUIDSISOLATIE TUSSEN
RIJWONINGEN EN APPARTEMENTEN

 

De kwaliteit van de luchtgeluidsisolatie wordt gemeten op basis van de verzwakking van het geluid wanneer het door een wand gaat..

 

In het laboratorium meten we de golfsterkte aan de ene kant (EIncid ) en aan de andere kant
van de wand (ETrans ) volgens de formule R (dB) = 10 log (EIncid / ETrans ).

 

Zo wordt een specifieke afzwakkingswaarde voor elke frequentie berekend. Om dit te kunnen
uitdrukken door één enkele waarde wordt het gemeten bereik gewogen en de uiteindelijke waarde uitgedrukt in Rw.

 

De isolatiekwaliteit van een materiaal kan echter sterk variëren naargelang de frequentie.
Om dat verschil uit te drukken op de technische fiches worden de aanpassingstermen C en Ctr
toegevoegd aan de notering : Rw (C, Ctr)

 

Met die termen kan een onderscheid gemaakt worden tussen het isolatievermogen bij hoge en
middenfrequenties (Rw + C ) enerzijds en bij lage frequentiess (Rw + C) anderszijds (Rw + Ctr ).

 

De waarde Rw (C, Ctr ) is dus een waarde die op basis van laboratoriummetingen bepaald wordt.

 

Bij meting ter plaatse spreken we over de gestandaardiseerde akoestische isolatieindex DnT,w. Die index verschilt van Rw (C, Ctr ) aangezien hij rekening houdt met het volume van de gemeten ruimte en met de specifieke weerkaatsing erin. Het resultaat verschilt ook naargelang de plaatsing op de werf en door de zijdelingse geluidsoverdrachten.

 

Hoe hoger de waarden Rw (C, Ctr ) et DnT,w hoe beter de isolatie tegen luchtgeluid.

 

EXIGENCES D’ISOLATION AUX BRUITS AÉRIENS ENTRE LOCAUX

 

Zendruimte buiten
de woning

Ontvangstruimte
binnen de woning

Normaal akoestisch
comfort

Verhoogd akoestisch
comfort

Elke ruimte Elke ruimte behalve
een technische ruimte
of inkomhal

DnT,w ≥ 54 dB

DnT,w ≥ 58 dB

Elke ruimte
in een nieuwgebouwde
rijwoning

Elke ruimte in
een nieuwgebouwde
rijwoning, behalve een
technische ruimte
DnT,w ≥ 58 dB DnT,w ≥ 62 dB
Zendruimte binnen
de woning
Ontvangstruimte
binnen de woning
Normaal akoestisch
comfort
Verhoogd akoestisch
comfort
Slaapkamer, keuken,
woonkamer
en eetkamer
Slaapkamer DnT,w ≥ 35 dB DnT,w ≥ 43 dB

 

De volgende eisen gelden voor een Verhoogd akoestisch comfort voor de DnT,w :

 

  • De isolatie tegen luchtgeluid van buiten de woning moet minstens 58 dB bedragen ;

 

  • Voor een nieuwgebouwd rijhuis moet de isolatie zelfs 62 dB bedragen ;

 

  • De binnenisolatie van de woning naar de slaapkamers moet minstens 43 dB bedragen;

 

De uitzonderingen zijn dezelfde als voor het Normaal Akoestisch Comfort.

 

We stellen dus vast dat de isolatie van de slaapkamers ten aanzien van het luchtgeluid in de rest van de woning veel groter is bij het Verhoogd Akoestisch Comfort.

 

De volgende eisen gelden voor een Normaal akoestisch comfort in DnT,w :

 

  • De isolatie tegen luchtgeluid van buiten de woning moet minstens 54 dB ;

 

  • Voor een nieuwgebouwd rijhuis ligt de norm voor isolatie hoger, namelijk 58 dB ;

 

  • De binnenisolatie van de woning naar de slaapkamers moet minstens 35 dB bedragen;

 

Die isolatiewaarden tegen luchtgeluid moeten in acht worden genomen in elke ruimte van
de woning, behalve in de inkomhal en de technische ruimten (wasplaats, garage, kelder enz.).

 

De interne isolatie van 35 dB naar de kamers geldt voor elk type van ruimte in de woning, met inbegrip van de slaapkamers onderling.

 

IMPACTGELUIDSISOLATIE TUSSEN
RIJWONINGEN EN APPARTEMENTEN

 

De isolatie tegen contactgeluiden meten we met een geijkte klopmachine. Die machine
produceert een gekalibreerd contactgeluid op de vloer van een ruimte. Door de meting van het niveau in de aangrenzende ruimte, kunnen we de isolatie-index L’nT,w berekenen, waarbij we rekening houden met de specifieke weerkaatsingen in de ontvangstruimte en met de weging van de frequenties.

 

Index L’nT,w cstaat voor het resultaat van de meting
ter plaatse. De technische materiaalfiches vermelden index ∆Lw die het resultaat is van
laboratoriummetingen. Hoe hoger index ∆Lw hoe beter het resultaat ter plaatse.

 

Een goede isolatie zal een zo laag mogelijke L’nT,w  index opleveren.

 

EISEN VOOR DE CONTACTGELUIDSISOLATIE TUSSEN TWEE RUIMTEN

 

Zendruimte buiten
de woning

Ontvangstruimte
binnen de woning

Normaal akoestisch
comfort

Verhoogd akoestisch
comfort

Elke ruimte Elke ruimte behalve
een technische ruimte
of inkomhal

L’nT,w ≤ 58 dB

L’nT,w ≤ 50 dB

Elke ruimte behalve een slaapkamer

Slaapkamer L’nT,w ≤ 54 dB L’nT,w ≤ 50 dB
Zendruimte binnen
de woning
Ontvangstruimte
binnen de woning
Normaal akoestisch
comfort
Verhoogd akoestisch
comfort
Slaapkamer, keuken,
woonkamer en eetkamer
Slaapkamer L’nT,w ≤ 58 dB

 

De volgende eisen gelden voor een Normaal akoestisch comfort in L’nT,w :

 

  • De overdracht van contactgeluiden van buiten de woning moet lager zijn dan 58 dB ;

 

  • De overdracht van buitenshuis naar de kamers moet zelfs lager zijn dan 54 dB ;

 

Die waarden voor contactgeluiden moeten worden gerespecteerd voor alle woonruimten,
behalve voor de inkomhal en de technische ruimten (wasplaats, garage, kelder enz.).

 

In het kader van het Normaal Akoestisch Comfort wordt geen enkele eis gesteld aan de isolatie
tegen contactgeluiden binnen een en dezelfde woning.

 

De volgende eisen gelden voor een Verhoogd akoestiosch comfort in L’nT,w :

 

  • De overdracht van contactgeluiden van buiten de woning moet lager zijn dan 50 dB ;

 

  • De overdracht van buitenshuis naar de kamers moet lager zijn dan 58 dB ;

 

Dat betekent dat voor het Verhoogd Akoestisch Comfort geen onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende kamers van het gebouw ten aanzien van burenlawaai, behalve voor de inkomhal en de technische ruimten, waaraan geen speciale eisen worden gesteld: in alle leefruimten moet de overdracht van contactgeluiden beperkt zijn tot 50 dB.

 

Voor het Verhoogd Akoestisch Comfort is het niettemin vereist dat de overdracht van geluid
binnen de woning naar de kamers niet hoger ligt dan  58 dB.

BEPERKING VAN HET LAWAAI VAN INSTALLATIES

 

In de onderstaande tabel staan de toelaatbare niveaus vermeld voor omgevingslawaai dat
voortkomt van uitrustingen in de ruimten waarin die geluiden worden voortgebracht LAInstal,nT :

 

Lokaal

Uitrusting

Normaal akoestisch
comfort

Verhoogd akoestisch
comfort

Sanitaire ruimten, WC Mechanische ventilatie

≤ 35 dB

≤ 30 dB

Appareils sanitaires

≤ 65 dB

≤ 60 dB

Keuken

Mechanische ventilatie

≤ 35 dB

≤ 30 dB

Dampkap

≤ 60 dB

≤ 40 dB

Woon en eetkamer

Mechanische ventilatie

 ≤ 30 dB

≤ 27 dB

Slaapkamer Mechanische ventilatie  ≤ 27 dB

≤ 25 dB

Technische ruimten met installaties voor minder dan 10 woningen  ≤ 75 dB
Technische ruimten met installaties voor meer dan 10 woningen  ≤85 dB

 

In de praktijk wordt dat lawaai meestal voortgebracht buiten de woonruimten. De norm beperkt de overgedragen geluidsniveaus tussen de ruimten waar het lawaai wordt voortgebracht en die waar het wordt gehoord.

 

Meestal wordt het overgedragen langs de leidingen. Een tijdelijke overschrijding van de drempel is bijvoorbeeld toegestaan wanneer een installatie wordt opgestart of wanneer een sanitair toestel leegloopt of wordt gevuld.

 

In de eisen van het Normaal akoestisch comfort in LASmax,T is de grens van het externe
achtergrondgeluid vastgelegd op :

 

  • À 30 dB voor de woonkamer en de eetkamer, met een maximale overschrijding van 6 dB ;

 

  • À 27 dB voor de slaapkamers, met een maximale overschrijding van 3 dB.

 

In de eisen van het Verhoogd akoestisch comfort in LASmax,T is de grens van het externe
achtergrondgeluid vastgelegd op :

 

  • À 27 dB voor de woonkamer en de eetkamer, met een maximale overschrijding van 3 dB ;

 

  • À 25 dB voor de slaapkamers, met een maximale overschrijding van 3 dB.

 

Bij het meten van die niveaus moet er rekening worden gehouden met alle geluidsbronnen naar die ruimtel.

GEVELISOLATIE

 

Voor Normaal akoestisch comfort, moet de isolatie tegen luchtgeluid in DAtr hoger liggen
dan 26 dB in de woonkamer, de keuken, het bureau en de slaapkamer. Die waarde houdt geen rekening met het achtergrondgeluid in de ruimte.

 

Voor Verhoogd akoestisch comfort, moet de gevelisolatie worden verhoogd tot 30 dB.

 

Wanneer een slaapkamer blootgesteld is aan het lawaai van treinen of vliegtuigen, moet de isolatie in DDAtr minstens 34 dB bedragen. Indien de kamer twee buitengevels heeft, stijgt
die waarde tot 37 dB.

 

Die speciale vereisten zijn van toepassing ongeacht het gewenste akoestisch comfort.